The Plantation Inn

174 Lahainaluna Rd, Lahaina, HI 96761